Điều gì đã xảy ra cho người dân Nam Việt Nam sau chiến tranh?

Cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Hàng triệu người Việt Nam ở cả hai phía của cuộc xung đột đã bị giết. Gần 60.000 người Mỹ trong số những người đã chết. Bạn đã từng nghe hay nghe về cuộc chiến trong loạt phim của Ken Burns gần đây: “Chiến tranh Việt Nam”. Nhưng những gì đã xảy ra sau khi đất nước Nam Việt Nam không còn tồn tại? Điều gì đã xảy ra với các cựu chiến binh Nam Việt Nam, cho gia đình và cho đất nước họ? Cuốn sách mới phát hành “Thế giới nhìn xa – Việt Nam Sau Chiến tranh: Câu chuyện của Quoc Pham”, phấn đấu để kể câu chuyện đó.

Cuốn sách là cuốn hồi ký của một người đàn ông và vợ ông ta đã phải vật lộn để sống sót gần 5 năm trong các trại cải tạo, khu ổ chuột của Khu kinh tế mới, và thậm chí còn được phân công như là một máy phát hiện bom mìn ở biên giới Cam-pu-chia. Câu chuyện kết thúc với sự trút giận của người Quoc vào cơn bão với 55 người trên một chiếc thuyền nhỏ vào biển Đông (Nam Trung Quốc). Ngay cả với tư cách là một độc giả khao khát lịch sử, tôi đã biết rất ít về khoảng thời gian đó. Tôi đã vinh dự được tham gia cùng Quoc để tìm hiểu về câu chuyện của ông và viết nó.

What Happened to the People of South Vietnam After the War?
The Vietnam War ended on April 30, 1975.   Millions of Vietnamese on both sides of the conflict were killed.  Nearly 60,000 Americans were among those who died. You have all seen or heard about the war in the recent Ken Burns series: “The Vietnam War.”  But what happened after the country of South Vietnam no longer ceased to exist?  What happened to the former South Vietnamese military officers and men, to their families and to their country?   The newly-released book “The World Looked Away – Vietnam After the War: Quoc Pham’s Story,” strives to tell that story.
The book is a memoir of a man and his wife who struggled to survive nearly five years in the Reeducation Camps, the gulag of the New Economic Zone, and even assignment as a human mine detector on the Cambodian Border.  The story culminates with Quoc’s harrowing escape into a storm with 55 people aboard a small boat into the East (South China) Sea.  Even as an avid reader of history, I knew little about that period.  I was honored to join with Quoc to learn about his story and to write it.